kalgoorlie нэгтгэсэн алтны уурхайн хэт нунтаглах нөхөнзурвас үлдээгээрэй