froth flotation fundamental principlesзурвас үлдээгээрэй