eia судалгаа чулуун металлын олборлолт оросзурвас үлдээгээрэй