The Happy Country Dancers 

Dansetiquette

Etiquette zijn hier de omgangsvormen op de dansvloer.
De beste dansers zijn degenen die deze regels volgen.
Onderstaande regels zullen je helpen om samen nog meer plezier te hebben! 

☺ ALTIJD...

☺ luisteren naar de instructeur tijdens het uitlessen.

☺ dezelfde dansrichting als de instructeur aanhouden.

☺de buitenkant van de dansvloer vrijhouden voor partnerdansen.

☺ kleine pasjes nemen als er weinig ruimte is.

☺ botsingen vermijden. Bied je excuus aan als het toch gebeurt.

☺ rekening houden met dansers aan de rand van de dansvloer

☺ beginners aanmoedigen en evt. helpen.

☺ bewegingen klein houden als er weinig ruimte is.

☺ applaudisseren voor de live-artiesten. Zij werken hard voor jou!

  NOOIT...

met eten, drinken, sigaret, vape of een gsm de dansvloer op.

staan kletsen op de dansvloer/luidruchtig zijn op de achtergrond als er muziek is/instructeur uitleg geeft.

een andere dans beginnen, tenzij er genoeg ruimte is.

jezelf dansvloerruimte toe-eigenen (om je uit te sloven). Netjes aansluiten aan de achterste rij.

de dansvloer over steken als er gedanst wordt.

gekke variaties doen, anderen worden hierdoor afgeleid.

tijdens het dansen stoppen om uitleg te geven.

mogen je armen en benen 'gevaarlijke wapens' worden.

in het midden van de dansvloer gaan staan als je de dans niet kent.

TOT SLOT: HOOFD OMHOOG, LACHEN EN VOORAL GENIETEN!!