The Happy Country Dancers

Dansetiquette

ALTIJD...

☺ luisteren naar de instructeur tijdens het
uitlessen.

☺ dezelfde dansrichting als de instructeur aanhouden.

☺de buitenkant van de dansvloer vrijhouden voor
partnerdansen.

☺ kleine pasjes nemen als er weinig ruimte is.

☺ botsingen vermijden. Bied je excuus aan als het toch gebeurt.

☺ rekening houden met dansers aan de rand van de
dansvloer

☺ beginners aanmoedigen en evt. helpen.

☺ bewegingen klein houden als er weinig ruimte is.

☺ applaudisseren voor de live-artiesten. Zij werken hard voor jou!

☹  NOOIT...

met eten, drinken, sigaret, vape of een gsm de
dansvloer op.

staan kletsen op de dansvloer/luidruchtig zijn op
de achtergrond als er muziek is.

een andere dans beginnen, tenzij er genoeg ruimte
is.

jezelf dansvloerruimte toe-eigenen (om je
uit te sloven). Netjes aansluiten aan de achterste rij.

de dansvloer over steken als er gedanst wordt.

gekke variaties doen, anderen worden hierdoor
afgeleid.

tijdens het dansen stoppen om uitleg te geven.

mogen je armen en benen 'gevaarlijke wapens'
worden.

in het midden van de dansvloer gaan staan als je
de dans niet kent.

TOT SLOT: HOOFD OMHOOG, LACHEN EN VOORAL GENIETEN!!