40 pv sp mill area vertical sump pumpзурвас үлдээгээрэй