өндөр чанартай керамик дамжуургын булзурвас үлдээгээрэй