өндөр нүүрстөрөгчийн ган бөмбөлөгзурвас үлдээгээрэй