үйлдвэрлэгч идэвхижүүлсэн цайруулагч шороог тосон өнгө арилгах зориулалттай шаварзурвас үлдээгээрэй