хөрөө тээрэм үйлдвэрлэлийн eos европын байгууллага гэрзурвас үлдээгээрэй