хүдрийн микроскопын засвар үйлчилгээзурвас үлдээгээрэй