хүдрийн ашигт спираль ангилах puзурвас үлдээгээрэй