хурдны хайрцгийн цемент гаригийнзурвас үлдээгээрэй