хувцасны хувцас үйлдвэрлэгчдийн лавлахыг бүртгэхзурвас үлдээгээрэй