уул уурхайн үйлдвэрлэлийн эрүүл мэндэд учирч болох аюулын тоймзурвас үлдээгээрэй