уул уурхайн тээрэм барьж буй Навожоа Сонора дахь дарханзурвас үлдээгээрэй