төрөл бүрийн хэмжээтэй тодорхойлолт цахиурын элсзурвас үлдээгээрэй