төмрийн хүдрийн хөндлөн авто сорьцын загварзурвас үлдээгээрэй