тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэгч боловсруулахзурвас үлдээгээрэй