тогтмол гүйдлийн машинуудын бүтцийн онцлогзурвас үлдээгээрэй