техникийн шаардлага хангасан тендерт оролцогчдын жагсаалт хуваарь ii нүүрсний уурхайнзурвас үлдээгээрэй