сурьмагийн хүдэр баяжуулах автомашины жигзурвас үлдээгээрэй