нүүрсний шинжлэх ухааны төрөл n уул уурхайнзурвас үлдээгээрэй