нүүрсний уурхайн санхүүгийн тайланзурвас үлдээгээрэй