нүүрсний олборлолтод шүүсний хэрэгжилтзурвас үлдээгээрэй