нүүрсний олборлолтод зохих шалгалтзурвас үлдээгээрэй