нүүрсний давирхайтай тулгарах



зурвас үлдээгээрэй