нунтаг нүүрсний эрчим хүчний аудитын удирдамжзурвас үлдээгээрэй