захиалгаар хэвлэсэн чулуун цаасан уут хэвлэхзурвас үлдээгээрэй