дал тээрэм үйлдвэрийн хөрөнгө оруулалтын дэлгэрэнгүйзурвас үлдээгээрэй