битүү хэлхээтэй цементийн үйлдвэрийн зураг төсөлзурвас үлдээгээрэй