бетон барилгын үйлдвэрлэгчид Кенизурвас үлдээгээрэй