барилгын талбайн бүтээмжид барилгын тоног төхөөрөмжийн нөлөөзурвас үлдээгээрэй