барж ачааны машинаар нүүрс тээвэрлэх хувь хэмжээзурвас үлдээгээрэй