байршлын хүчин зүйлүүдironore coalfield amp үйлдвэрийн инерцизурвас үлдээгээрэй