С Райт Миллсийн социологийн төсөөлөл дэх амлалтзурвас үлдээгээрэй