Нигерийн уул уурхайн бүрэлдэхүүн хэсэг юу вэзурвас үлдээгээрэй