Кени улсад шохой шохойжуулах зориулалттай тоосгоны зуухзурвас үлдээгээрэй