Кени дэх Дубайн уул уурхайн холбоозурвас үлдээгээрэй